Category Archives: Uncategorized

Kalendarz na Rok 2023

Audycja – Kalendarz na rok 2023

Kalendarz na Rok 2022

Audycja – Kalendarz A4 2022

Kalendarz na Rok 2021

Audycja – Kalendarz A4 2021

Kalendarz na Rok 2020

Audycja – Kalendarz A4 2020

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

GŁOSOWANIE W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Sydney zostały utworzone następujące obwody głosowania:

Obwodowa Komisja w 9 w Sydney
adres Komisji:
Konsulat RP w Sydney
10, Trelawney Street
Woollahra 2025 NSW

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do ma osoba, która:

 •  najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport (uwaga, w Australii nie można głosować na dowód osobisty)
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ ?

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania na stronie http://www.sydney.msz.gov.pl):
(Dodatkowo załączony poniżej)

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres)
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (adres w Polsce) – w przypadku obywateli polskich mieszkających wcześniej w Polsce.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Bądź przesyłać do Konsulatu Generalnego RP w Sydney:

 • telefonicznie, nr tel.: (+61 2) 9363 9816
 • e-mailowo: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 • pisemnie, na adres: 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025, Australia
 • ustnie: w siedzibie Konsulatu

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Sydney pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mailowo: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl, pisemnie, na adres: 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025, Australia). Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

WZÓR zgłoszenia do spisu wyborców

Advertisement

Uroczysty Obiad z Okazji Rocznicy Konstytucji 3-go Maja

Z okazji Swieta Konstytucji 3 Maja zarzad Polskiego Stowarzyszenia w Newcastle zaprasza wszystkich na obiad ktory odbedzie sie w niedziele 1 Maja o godzinie 13:00 w Domu Polskim w Broadmeadow.

Audycja rekomenduje firmę – Amen Mr Handyman

untitledAudycja ma przyjemność zarekomendować nową firmę prowadzoną przez przedstawiciela młodej polonii z Newcastle, Davida Długogórskiego – firmę Amen Mr Handyman. Jak sugeruje nazwa firmy firma Amen Mr Handyman oferuje szeroką gamę usług związanych z utrzymaniem domów i ogrodów, renowacją, remontami, przeróbkami, ogrodzeniami, werandami, malowaniem itd. Pełna oferta oraz szczegóły kontaktów zgodnie z wizytówką firmy to:

 • Remonty
 • Konserwacja
 • Budowa
 • Renowacje
 • Prace ogrodowe
 • Ogrodzenia
 • Wiaty ogrodowe
 • Konstrukcje i naprawa metalu (stal nierdzewna, stal)
 • Ścianki działowe
 • Płyty gipsowa (plasterboards)
 • Malowanie
 • Konstrukcje betonowe
 • Werandy
 • Rozwiązania zagrożenia przeciwpożarowego (bushfire protection)

Telefon do firmy Amen Mr Handyman to 0439 446 868 a adres emailowy to amenmrhandyman@outlook.com